Blog

ANBI Gecertificeerd

Stichting “VerwenEvent”, opgericht drie september tweeduizendacht, is per 1 januari 2010 bij de beschikking door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf dit jaar kunnen alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI gebruikmaken van de fiscale voordelen met betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van giften. Voor de stichting “VerwenEvent”en haar trouwe supporters is het dus van belang dat haar aanvraag is goedgekeurd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.anbi.nl.